Vestkysttouren består av følgende endagsturneringer:

For å delta i Vestkysttouren må du være medlem i en klubb. Dersom turneringen er PDGA-sanksjonert er PDGA-medlemskap valgfritt, men det kan være verdt å skaffe seg PDGA-nummer dersom du ønsker å ha muligheten til å melde deg på andre turneringer, f.eks norgescupen. Mange turneringer baserer nemlig påmeldingsfasene på PDGA-rating.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skaffer deg et PDGA-medlemskap.

Vestkysttouren 2018 har klasser både for erfarne spillere og glade amatører:

  • Open – Åpen for alle
  • Open Dame – For damer
  • Master – For de eldre og rutinerte, som er født i 1978 eller tidligere
  • Amatørklasse – For de som er ferske i gamet, alternativt har PDGA-rating lavere enn 875
  • Junior – For de (gutter og jenter) som er født i 2000 eller senere
  • Junior jente – For jenter født i 2000 eller senere

NB! For at en klasse skal bli gjennomført må det være minimum 3 spillere. Ved færre påmeldte spillere kan spillere bli flyttet til «nærmeste» klasse, i dialog med td.

Reklamer